D A N C E   C O M P A N Y

 

SKAPANDE SKOLA


Ge eleverna en fördjupad kulturupplevelse genom att kombinera föreställning och workshops i ett Skapande Skola-projekt."Jag kände mig fri"

"Jag fick släppa ut min insida"

"Jag vågade dansa, det är bra för självkänslan"

CORONA-KREATIVA KONCEPT

Utifrån rådande läge har vi tagit fram några specialanpassade Skapande skola-projekt som går att genomföra i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Bokningsbara v 36 - 44

ORDINARIE UTBUD

MELLANSTADIET

I workshopen arbetar vi tillsammans med temat kommunikation både verbalt och fysiskt. Vi testar material från föreställningen och ger utrymme för eget skapande.

 

Skapande skola:

1 workshop á 45 min: 4000kr

2 workshops á 45 min: 6000kr

3 workshops á 45 min: 7200kr

FÖRSKOLA OCH LÅGSTADIET

En dansworkshop där vi testar våra inre och yttre superkrafter. Barnen får prova olika superhjälteposer, testa vår tärning och skapa egna rörelser.

 

Skapande skola:

1 workshop á 45 min: 3000kr

2 workshops á 45 min: 5000kr

3 workshops á 45 min: 6000kr

I ord och rörelse undersöker vi vad en dröm kan vara. Barnen får prova att dansa sina egna drömmar och vi går på en danspromenad genom rummet.

 

Skapande skola:

1 workshop á 45 min: 3000kr

2 workshops á 45 min: 5000kr

3 workshops á 45 min: 6000kr

MELLAN- OCH HÖGSTADIET

I denna workshop pratar vi och dansar om positiv och negativ makt. Vad är diktatur, vad är demokrati och hur kan det gestaltas i rörelse? En workshop som knyter an till samhällskunskap och likabehandlingsplanen.

 

Skapande skola:

1 workshop á 45 min: 3000kr

2 workshops á 45 min: 5000kr

3 workshops á 45 min: 6000kr

Lena Guthe, Kultursekreterare i Tyresö:


"I Tyresö har aliEn dance company haft flera olika residens och ett Skapande skolaprojekt. Produktionen "Drömmer jag?" omfattade en kombination av föreställning och workshop som erbjöds alla barn i Tyresö skolor, åk 1.


Föreställningarna har varit av god konstnärlig kvalitet och fungerat bra för målgruppen. De workshops som tillhörde fungerade mycket väl och jag är imponerad över hur de har kunnat genomföra  innehållsrika workshops inom liten tidsram och med ganska många barn under några dagar utan att visa någon stress.


Jag har uppskattat gruppens varma och direkta tilltal till såväl barn som vuxna, både på och vid sidan av scenen".