D A N C E   C O M P A N Y

 

 

 

 

 


- kan en rörelse säga mer än tusen ord?

 

 

En dansföreställning som översätter, leker, böjer och vrider på ord och rörelse. Tungumál tar avstamp i Barnkonventionen artikel 12:

 

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.”

 

Vissa språk hörs, andra syns eller känns.

Hur kommunicerar du?

TUNGUMÀL FLYTTAR UT! 


Sommaren 2020 uppmärksammar vi att Barnkonventionen blivit svensk lag i en gatuversion av föreställningen.


Har du ett event, en festival eller en park där en 15 minuters dans-popup skulle passa?


Målgrupp: 10 - 12 år

Koreografi: aliEn dance company

Medverkande: 3 st dansare, 1 tekniker

Mer info: Se utbudsblad


Ordinarie priser:

1 fst: 14 000:- 

2 fst: 22 000:- (samma dag och plats)

Traktamente, resor och logi tillkommer

  

Skapande skola:

1 workshop á 50 min: 4000kr

2 workshops á 50 min: 6000kr

3 workshops á 50 min: 7200kr

CORONA-KREATIVT KONCEPT

Utifrån rådande läge har vi tagit fram en specialversion av Tungumál som går att genomföra i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fungerar utmärkt för Skapande skola! Bokningsbar v 36 - 44 HT 2020. Med stöd av: Stockholm stad