D A N C E   C O M P A N Y

 

DESAMMA

 

 

Vem är jag? Det är en av filosofins stora frågor. Med dansföreställningen DESAMMA ställer vi istället frågan:

Hur är jag?

 

I en fysisk föreställning utforskar aliEn dance company hur identiteten skapas och förändras i mötet med oss själva, varandra och åskådarna.

 

Går det att vara någon egen?

Pris:

1 fst: 15 000:- 

2 fst: 25 000:- (samma dag och plats)

Traktamente, resor och logi tillkommer

 

Målgrupp: 15 år - vuxna

Koreografi: Eytan Sivak med dansare

Medverkande: 4 st dansare, 1 tekniker

Mer info: Se utbudsblad

 

Workshop:

1 workshop á 45 min: 3000kr

2 workshops á 45 min: 5000kr

3 workshops á 45 min: 6000kr

Med stöd av:

Stockholm stad, Stockholms läns landsting, ANODA dans, Borlänge kommun,

Tyresö kommun