D A N C E C O M P A N Y

 

ELINA ELESTRAND

 

Elina är utbildad på IWANSON International School of Contemporary Dance, München Tyskland, och på dansarutbildning i Balettakademien Stockholm.

 

Efter diplomeringen 2011 har Elina bland annat jobbat med Charlotta Öfverholm, John Britton arrangerat dansfestivalen MOVE BE MOVED 2012 och 2013 på Kulturhuset i Stockholm, PIN-festivalen 2014 samt varit dansansvarig på Peace&Love 2012.

 

Elina är även utbildad ämneslärare i dans för gymnasiet på Dans- och Cirkus Högskolan och Stockholms Universitet.