D A N C E C O M P A N Y

 

SKAPANDE SKOLA

 

"Jag kände mig fri"

"Jag fick släppa ut min insida"

"Jag vågade dansa, det är bra för självkänslan"

 

Vår erfarenhet är att verkstäder plus föreställning är att föredra. Det gör att eleverna får ut mer av mötena, fördjupar upplevelsen och det faktumet att de älskar att röra på sig.

 

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

 

aliEn dance company erbjuder föreställningar för låg-, mellan- och högstadiet som kan passa ert Skapande Skola projekt.

Kontakta oss på info@aliendancecompany.se för mer information så utformar vi ett paket som passar era behov.

 

 

Lena Guthe, Kultursekreterare i Tyresö:

 

"I Tyresö har de haft flera olika residens och ett Skapande skolaprojekt. Produktionen "Drömmer jag?" omfattade en kombination av föreställning och workshop som erbjöds alla barn i Tyresö skolor, åk 1.

 

 

 

Föreställningarna har varit av god konstnärlig kvalitet och fungerat bra för målgruppen. De workshops som tillhörde fungerade mycket väl och jag är imponerad över hur de har kunnat genomföra innehållsrika workshops inom liten tidsram och med ganska många barn under några dagar utan att visa någon stress.

 

Jag har uppskattat gruppens varma och direkta tilltal till såväl barn som vuxna, både på och vid sidan av scenen".

VÅRA SKAPANDE SKOLA-PAKET

För förskola och lågstadiet:

DRÖMMER JAG?

 

 

För mellanstadiet och högstadiet:

THE GAME